بررسی ارتباط بین دیسفانکشن دیاستولیک با پروگنوز بیمارستانی افراد با ايسکمی حاد

عنوان تحقیق : بررسی ارتباط بین دیسفانکشن دیاستولیک با پروگنوز بیمارستانی افراد با ايسکمی حاد

تعداد صفحات : 101

فرمت فایل : WORD

بخش هایی از متن تحقیق :

اهداف:

هدف اصلی: بررسی ارتباط بین دیسفانکشن دیاستولیک با پروگنوز بیمارستانی افراد با ايسکمی حاد.

اهداف ویژه:

1- تعیین ارتباط بین دیسفانکشن دیاستولیک در نمونه های مورد بررسی برحسب سن.

2- تعیین ارتباط بین دیسفانکشن دیاستولیک در نمونه های مورد بررسی برحسب جنس.

3- تعیین ارتباط بین دیسفانکشن دیاستولیک در نمونه های مورد بررسی برحسب E.F.

4- تعیین ارتباط بین دیسفانکشن دیاستولیک در نمونه های مورد بررسی برحسب سابقه بیماریها

5- تعیین ارتباط بین دیسفانکشن دیاستولیک در نمونه های مورد بررسی برحسب اختلالات دریچه ای قلب.

6- تعیین ارتباط بین دیسفانکشن دیاستولیک در نمونه های مورد بررسی برحسب شدت تنگی نفس

7- تعیین ارتباط بین دیسفانکشن دیاستولیک در نمونه های مورد بررسی برحسب ترومبوآمبولی

8- تعیین ارتباط بین دیس فانکشن دیاستولیک در نمونه های مورد بررسی برحسب انواع آریتمی قلبی

9- تعیین ارتباط بین دیسفانکشن دیاستولیک در نمونه های مورد بررسی برحسب انواع بلوک قلبی.

10- تعیین ارتباط بین دیسفانکشن دیاستولیک در نمونه های مورد بررسی برحسب درد مکرر سینه.

11- تعیین ارتباط بین دیسفانکشن دیاستولیک در نمونه های مورد بررسی برحسب مورتالیتی داخل بیمارستان.

12- تعیین ارتباط بین دیسفانکشن دیاستولیک در نمونه های مورد بررسی برحسب تغییرات EKG

13- تعیین ارتباط بین دیسفانکشن دیاستولیک در نمونه های مورد بررسی برحسب مدت بستری.

 

نوع و روش تحقیق: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به روش case-control (مورد- شاهدی) انجام شده است.

جامعه آماری مورد بررسی: جامعه آماری در این بررسی شامل بیمارانی است که با ايسکمی حاد در بخش CCU بستری گردیده اند.

روش نمونه گیری: انتخاب نمونه ها به روش نمونه گیری متوالی از جامعه مورد بررسی تا تکمیل مقدار نمونه ها انجام شده است.

روش و ابزار اخذ اطلاعات: در این تحقیق اطلاعات به روش میدانی با مراجعه به بیماران بستری در بیمارستان، مشاهده الکتروکار دیوگرافی بیمار و نتایج اکوکار‌دیوگرافی که توسط متخصص انجام و تفسیر شده بود و نیز معاینه و مصاحبه با بیمار در پرسشنامه ای که قبلاً با انجام مشورتهای لازم با استاد راهنما و مشاور آماری تهیه شده بود درج شد.

روش انجام کار:در این تحقیق 160 بیماری که با ايسکمی حاد در بخش و CCU بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با حضور در بیمارستان و از طریق مشاهده، مصاحبه و معاینه بیماران و درج آنها در پرسشنامه ها اخذ گردید. براساس نتایج اکوکاردیوگرافی که توسط متخصص انجام شده بود  بیماران به دو گروه کلی 80 نفری با دیسفانکشن دیاستولیک و بدون دیسفانکشن دیاستولیک تقسیم بندی شده و مدت بستری بیماران و مرگ و میر داخل بیمارستانی آنها پیگیری شده در پرسشنامه های مذکور ثبت گردید.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: اطلاعات از طریق سیستم spss.11 تجزیه و تحلیل آماری شده است و با استفاده از آزمون chi.square(x2) و آزمون دقیق فیشر به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شده است.

مکان بررسی: این بررسی در بخش و CCU بیمارستانهای سیدالشهداء (ع)، شهدای کارگر و افشار یزد صورت گرفته است.

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0