دانلود آموزش مربیگری فوتبال

عنوان : آموزش مربیگری فوتبال

تعداد صفحات : ۸۸

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن فایل :

شروع تمرينات فصل درمرحلة اول : 

كار با وزنه :

Leg

۱- اسكات ۱۰×۳

۲- جلو پا با دستگاه ۱۰×۳

۳- پشت پا خوابيده با دستگاه ۱۰×۳

۴- هاگ پا ۱۲×۳

۵- ساق پا در سه وضعيت در حد توان ×۳

۶- لانچ از جلو و كنار ۳۰×۳

شكم+ فيله كمر+شنا در همه جلسات مشترك مي باشند.

Chest

۱- جلو بازوها با هالتر ۱۰×۳

۲- پشت بازو با دستگاه ۱۰×۳

۳- بالا سينه با هالتر ۸×۳

۴- سرشانه با دستگاه ۱۰×۳

۵- كول با هالتر ۱۰×۳

۶- رونيك زير بغل ۸×۳

شكم +‌ فيله كمر شنا در همه جلسات مشترك ميباشند.

توضيحات :

۱- شنبه و يكشنبه كار با وزنه – دوشنبه استراحت .

۲- سه شنبه و چهارشنبه كار با وزنه – پنجشنبه دويدن نرم .

۳- جمعه : استراحت مطلق

مدت دوره كار با وزنه : ۴ هفته

 

شروع تمرينات فصل در مرحلة‌دوم تاريخ : ۱۰/۶/۱۳۸۶

 

تمرينات اينتروال :

هفته اول :

روز اول : m100×۶ +m 200×۳ بدون تعيين وقت

روز دوم : m100×۸ +m 400×۲ بدون تعيين وقت

روز سوم : m100×۶ +m 200×۴ +m 400×۱

روزچهارم: : m200×۴+m 800×۱

 

هفته دوم :

روز اول : m100×۲ +m 600×۳

روز دوم : m100×۲ +m 200×۴ + m 400×۲

روز سوم : m100×۲ +m 200×۴ + m 800×۱

روزچهارم: m100×۲+m 400×۲

 

هفته سوم :

روز اول : m100×۴ +m 600×۳

روز دوم : m100×۲ +m 200×۸

روز سوم : m100×۴ +m 400×۲ + m 800×۲

روزچهارم: m100×۲+m 400×۱ + m 600×۱

هفته چهارم :

روز اول : m100×۲ +m 600×۴

روز دوم : m100×۴ +m 200×۴ + m 400×۲

روز سوم : m100×۲ +m 200×۴ + m 800×۲

روزچهارم: استراحت

 

زمان هاي استراحت

۱۰۰متر ç “۱۵ ثانيه ç “۳۰ ثانيه استراحت

۲۰۰متر ç “۳۸ ثانيه ç “۲۰/ ۱ثانيه استراحت ( يك دقيقه و بيست ثانيه )

۴۰۰متر ç “۲۰/ ۱ ثانيه ç “۴۰/ ۲ ثانيه استراحت ( دو دقيقه وچهل ثانيه)

۶۰۰متر ç “۱۰/ ۲ ثانيه ç “۲۰/ ۴ ثانيه استراحت(چهاردقيقه‌ وبيست‌ثانيه)

۸۰۰متر ç ۳ دقيقه ç ۶ دقيقه استراحت

v شروع تمرينات فصل در مرحلة سوم

v روز يكشنبه مورخ ۱۰/۷/۸۶ ساعت ۵/۷ الي ۹ شب زمين تفت

۱- گرم كردن : چهار نفره : در داخل يك مربع ۱۰×۱۰ پاس قطري به نفر و يكدوكردن و دادن به نفرديگر

 

۲- تمرين سه نفر: هر جا توپ است دو نفر روي دست

۳- تمرين ۲ با اين تفاوت كه يك نفر وسط مي باشد .

۴- فوتبال ۱۱v11 براي انتخاب نفرات

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0