ارتباط بين سرعت حفاري و خواص ژئومكانيكي سنگ

عنوان تحقیق :  ارتباط بين سرعت حفاري و خواص ژئومكانيكي سنگ

تعداد صفحات : 139

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چكيده

فصل اول: آشنايي بامعدن

مقدمه…………………………….. 2

1-1- موقعيت جغرافيايي و آب و هوا…….. 3

1-2- تاريخچه مطالعات……………….. 3

1-3-تكتونيك و ساختمان زمين شناسي حوضة طبس   6

1-3-1- گسل نايبند………………….. 6

1-3-2-ناحية زغالي مزینو…………….. 6

1-3-3- ناحية‌زغالي نايبند…………… 6

1-3-4- ناحية زغالي پروده……………. 6

1-3-5- ساختمان زمين شناسي…………… 7

1-3-6- وسعت منطقه………………….. 7

1-3-7- ضخامت لايه هاي زغالي………….. 9

1-3-8- ذخيره………………………. 9

1-4- عمليات اكتشافي………………… 9

1-4-1- نقشه برداري…………………. 9

1-4-2- عمليات حفاري………………… 11

1-4-3-مشخصات لايه هاي زغال منطقه پروده… 13

1-4-4- گاز خيزي منطقه………………. 14

1-4-5- مشخصات كيفي زغالسنگ………….. 15

1-4-6- ميزان ذخاير…………………. 15

فصل دوم: طبقه بندي ها

2-1 طبقه بندي توده هاي سنگي…………. 21

2-2 طبقه بندي سنگ ترزاقي……………. 21

2-3 طبقه بندي لوفر – پاخر…………… 24

2-4 شاخص کيفيت سنگ ( RQD )…………… 25

2-4-1 روش مستقيم…………………… 26

2-4-2 روش هاي‏ غير مستقيم……………. 27

2 -4-2-1 روش لرزه اي‏……………….. 27

2-4-2-2 شمارش حجمي‏ درزه…………….. 28

2-4-2-3 تراکم درزه وزن داده شده……… 29

2-5 طبقه بندي امتياز ساختاري سنگ RSR…. 30

فصل سوم:طبقه بندي امتياز توده سنگ    ( RMR )

3-1 مقدمه…………………………. 35

3-2 گرد آوري‏ داده هاي‏ صحرايي‏………… 35

3-2-1 مقاومت تراکمي‏ تک محوري‏ ماده سنگ    35

3-2-2 شاخص کيفي‏ سنگ RQD……………. 36

3-2-3  فاصله ناپيوستگي‏ ها…………… 37

3-2-4  وضعيت ناپيوستگي‏ ها…………… 37

3-2-5  وضعيت آب زيرزميني‏……………. 38

3-2-6  جهت يابي‏ ناپيوستگي‏ ها………… 38

3-3  تخمين RMR……………………. 40

3-4  کاربردهاي‏ RMR ……………….. 41

3-5  ميانگين زمان ايستايي‏ سقف قوسي‏…… 41

3-6 چسبندگي‏ و زاويه اصطکاک داخلي‏…….. 42

3-7  مدول تغيير شکل………………… 42

3-8  فشار باربري‏ مجاز………………. 44

3-9  مقاومت برشي‏ توده هاي‏ سنگي‏………. 45

3-10  تخمين فشار نگهدارنده………….. 45

3-11  رابطه بين RMR و Q……………. 48

3-12 ملاحظات……………………….. 49

 

فصل چهارم: بار نگه دارنده و سيستم Q

4-1 بار نگهدارنده در طبقه بندي RMR….. 52

4-2 سيستم Q  ……………………… 53

فصل پنجم: نتيجه و بررسي

5-1 نتايج حاصله از معدن ……………. 63

5-2 بررسي‏ نتايج …………………… 76

منابع و مآخذ………………………. 80

ضمائم…………………………….. 81

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0