قوانین و مقررات

همانطور که می دانید بسیاری از سایت ها دارای قوانین و مقررات خاص خود هستند و سون فایلز نیز از این قاعده مستثنا نیست، در زیر به این قوانین و مقررات اشاره میکنیم:

1- هیچ یک از مشتریان حق کپی و تکثیر مطالب و محصولات سایت را ندارند که این از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی قابل پیگیری در مراجع قضایی است.

2- تمامی اطلاعات مشتریان نزد ما محفوظ بوده و این اطلاعات جهت احراز مشتری و پشتیبانی بهتر می باشد.

 

0