بررسی رشد كودكان زير دوسال جهرم ومقايسه آن با معيارهاي NCHS

مقاله

عنوان مقاله : بررسي رشد كودكان زير دوسال جهرم ومقايسه آن با معيارهاي NCHS

تعداد صفحات : 25

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن مقاله :

چکيده

زمينه و هدف:

امروزه در تمام دنيا براي ارزيابي رشد فيزيکي و سلامت کودکان از شاخص هايي نظير قد و وزن استفاده مي شود، زيرا سنجش اين شاخص ها ساده است. هدف از اين مطالعه تعيين صدکهاي قد و وزن کودکان زير دو سال جهرمي و مقايسه آن با معيارهاي جهاني NCHS مي باشد.

روش بررسي:

در يک مطالعه طولي 597 کودک (391 پسر و 206 دختر) سالم که از تاريخ 1/2/80 تا تاريخ 1/10/80 در جهرم متولد شده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. از بدو تولد تا دو سالگي در 18 بار قد و وزن آنها ثبت گرديد. مدل چند جمله اي با استفاده از روش HRY – به وسيله نرم افزار GROSTAT که توسط سازمان بهداشت جهاني تهيه شده است  به داده ها برازش گرديد.

يافته ها:

ميانگين وزن نوزادان پسر بجز در يک ماهگي بيشتراز نوزادان دختر مي باشد. قبل از دو ماهگي و در دو سالگي اختلاف معني داري بين وزن نوزادان پسر و دختر نمي باشد، ميانگين قد نوزدان پسر بجز در يک ماهگي بيشتر از ميانگين قد دختران مي باشد. مدل چند جمله اي از درجه 3 به داده ها پردازش گرديد. قد کودکان پسر و دختر يک روند افزايشي تا دو سالگي دارد. وزن کودکان پسر و دختر نيز تا دو سالگي داراي روند افزايشي مي باشد اما سرعت افزايش تا 6 ماهگي بيشتر از 6 تا 24 ماهگي مي باشد.

نتيجه گيري:

صدکهاي قد و وزن کودکان جهرمي تا دو سالگي همواره زير صدکهاي NCHS مي باشد که تهيه منحني هاي محلي ضروري به نظر مي رسد. اگر از منحني هاي استاندارد NCHS استفاده گردد، تعدادي از کودکان ممکن است لاغر يا کم قد در نظر گرفته شوند در صورتي که با منحني هاي محلي وزن و قد اين کودکان  طبيعي مي باشد.

كليد واژه ها: رشد، کودکان زير دو سال، قد، وزن، معيار NCHS

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0