بررسی سبک حل مساله در دانشجویان افسرده

عنوان تحقیق : بررسی سبک حل مساله در دانشجویان افسرده

تعداد صفحات : ۱۵۱

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

فصل اول : چارچوب کلی پژوهش

  • مقدمه

۲-۱      بيان مسأله پژوهش

۳-۱     اهميت نظری و عملی پژوهش÷

۴-۱      اهداف پژوهش

۵-۱      سئوال ها و فرضیه های پژوهش

۶-۱      متغیرهای پژوهش

۷-۱       تعریف متغیرها واصطلاحات

افسردگی

بهنجار

سبک حل مساله

فصل دوم:  ادبيات و پيشينة پژوهش

فصل سوم : روش پژوهش

۱-۳ طرح پژوهش

۲-۳  جامعه آماری

۳-۳  روش نمونه برداری و حجم نمونه

۴-۳ ابزارهای پژوهش

۱-۴-۳  مقیاس سبک حل مساله

۲-۴-۳ پرسشنامه افسردگی بک BDI

۳-۴-۳ خودسنجی افسردگی

۵-۳ روش اجرا

۶-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم : خلاصه پژوهش بحث و نتیجه گیری

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

0