برنامه حفاظت داوطلبانه Voiuntary Protection Program

عنوان تحقیق : برنامه حفاظت داوطلبانه Voiuntary Protection Program

تعداد صفحات : 28

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

برنامه حفاظت داوطلبانه Voiuntary Protection Program

ادارة ايمني و بهداشت حرفه ايOSHA رهنمودهايي در مورد vpp ارائه نمود كه شامل مديريت مؤثر در ايمني كاركنان و حفاظت بهداشتي است كه از عوامل تعيين كننده و سرنوشت ساز در كاهش گستردگي و شدت صدمات و بيماريهاي ناشي از كار مي باشد.مديريت كار آمد به تمام مشكلات و خطرات ناشي از كار، شامل خطرات بالقوه ناشي از تغيير شرايعاد عمليات محل كار مي پردازد. مديريت خطراتي كه توسط استاندارهاي دولتي تعيين شده اند را در همه حال مورد بحث قرار مي دهد.

در طول ساليان OSHA و نيروي اجرائي دولت و هيئت مشاور به مواردي برخورد كردند كه برنامة ايمني بهداشت به طور صحيح مديريت شده و نيز مكانهايي كه ميزان صدمات به طور فوق العاده اي كم بوده است. ويژگيهاي معمول و رايج در اين مكانها استفاده از سازماندهي و روشهاي سيستماتيك جهت واگذاري مسئوليتهاي مناسب به تمام مديران، سرپرستان و كارگران جهت بازرسي منظم كنترل خطرات بالقوه موجود و همچنين هدايت و آموزش تمامي ارزيابي OSHA از يك مكان براي vpp شامل:

گفتگو با مقامات و كاركنان شركت، بررسي مدارك و مستندات ايمني، بازبيني همه مراحل كارخانه، مصابحه طيف وسيعي از كارگران كارخانه و كارگران قراردادي است.

تمي ارزيابي در جستجوي شرايط مطلوب، كارگراني كه مي دانند چگونه از خودشان محافظت كنند و در ارتباط با مديريت از نظر مسائل ايمني باشند و تيم مديريتي كه كاملاً درگير كنترل و پيشگيري از خطرات هستند، مي باشند

1- برنامه مديريت ايمنی:

خطوط راهنماي كلي شامل توجه و تشويق كاركنان در جهت مبادرت و پايه گذاري برنامه اي است كه به صورت سيستماتيك خط مشي و روشهاي عمليات تمريني متناسب جهت حفاظت كاركنان از خطرات بهداشتي و ايمني را فراهم مي كند يك برنامة مؤثر شامل پيش بيني تشخيص سيستماتيك، ارزيابي پيشگيري يا كنترل خطرات عمومي مكان كار، خطرات ويژه شغلي و خطرات بالقوه كه احتمالاً از شرايط قابل پيش بيني ناشي مي شود، مي باشد. اگر نه خطرات با خطرت بالقوه از نظر پنهاني شده و يا روشهاي كنترلي پيشگيرانه با شكست مواجه خواهد شد و احتمال صدمه يا بيماري به طور چشمگيري افزايش مي يابد و OSHA تصديق مي كند اگر چه طبق مقررات عمل كردن، هدف مهمي است، برنامه مؤثر با نگاهي فراتر، به نيازهاي قانوني همه خطرات مي پردازد. همينطور در صدد تلاش جهت جلوگيري از صدمات و بيماريها خواهد بود. اگر چه استانداردها راهنماي مهمي جهت تشخيص خطرات فراهم مي كنند ولي آنها در همه حال كافي نيستند. موفقترين برنامه ها داراي نگرشي فراتر از استاندارد هاي دولتي و الزامات قانوني هستند. آنها منابع اطلاعاتي ديگري را در مورد خطرات دنبال مي نمايند و همينطور از تواناييهاي تحليل گرايانه خويش براي جستجو و يافتن خطراتي كه توسط استانداردها تحت پوشش قرار نگرفته اند، استفاده مي كنند. انگيزة آنها جلوگيري از صدمات و بيماريها و هزينه هاي اقتصادي و انساني وابسته مي باشد چه با قانون مطابقت داشته باشد و يا خير.

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0