تحقیق در مورد مدیریت آب و فاضلاب شهری

عنوا تحقیق : مدیریت آب و فاضلاب شهری

تعداد صفحات : 96

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

فصل اول

مفاهيم و تعاريف

آب منبع حياتي است كه گفته مي شود جايگاه آن در قرن آينده به حدي افزايش مي يابد كه محل اصلي مناقشات و محور توسعه كشورهاي جهان خواهد بود.

اهميت اين منبع غيرقابل تجديد در كشور ما كه از نظر منابع آب با محدوديت هاي جدي روبرو هستيم بيش از ديگر كشورها است.

تعيين نرخ آب در مصارف مختلف به گونه اي بايد انجام شود تا نيازهاي پايه آب شرب و بهداشت مردم (در چارچوب  الگوي مصوب براي شهر و روستا) به صورت ترجيحي تامين شود.

براي مصارف فراتر از آن و ساير مصارف با توجه به تامين منابع مالي و تنوع بخشي به اين منابع و در مرحله اول هزينه هاي بهره برداري و نگهداري پوشش داده و در مراحل بعدي بازيافت هزينه هاي سرمايه گذاري را تامين كند.

با توجه به نقش آب در توسعه ملي و ارزش اقتصادي آن در بازارچه هاي منطقه با لحاظ منافع ملي و براساس طرح جامع آب كشور، مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت توجيهات فني، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در برنامه هاي توسعه لحاظ شود.

طرحهاي انتقال آب بين حوضه اي از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذي نفعان و براي تامين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيهات فني، اقتصادي، اجتماعي و منابع ملي مورد نظر قرار گيرد.

ساختار مديريت آب كشور در جهت تمركززدايي در اجرا و بهره برداري با افزايش نقش مشاركت مردم و سازمانهاي محلي و جامع نگري در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضه‌هاي آبريز به عنوان واحدهاي طبيعي مديريت آب و واحدهاي استاني براي عمليات اجرايي و مشاركت بهره برداران، با رعايت قوانين و مقررات بهبود يافته و اصلاح شود. .

اعمال شيوه هاي مختلف مديريت مصرف و جلوگيري از هدر رفت آب در خطوط انتقال آب و شبكه هاي توزيع آب شهري و روستايي، به عنوان اولويت اول فعاليتها در مديريت آبرساني شهري و روستايي لحاظ گردد.

تجهيز و تكميل شبكه هاي اندازه گيري هاي كمي و كيفي منابع و مصارف آب و نيز تكميل سامانه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني مورد توجه قرار گيرد.

در ساليان اخير در بسياري كشورها ي در حال توسعه و همسنگ ايران، كه با مشكلات و مسائل هماهنگ سازي عرضه و تقاضاي آب – مورد نياز جمعيت و رشد و توسعه اقتصادي- روبرو و مواجه هستند، اقداماتي همه جانبه و همبسته در موارد:

تامين و توزيع مايحتاج آب سالم و مصرف درست در بخش هاي مختلف،

جمع آوري، تصفيه صحيح و استفاده مجد د از ريزشها و آب فاضلابها،

نگهداري، مراقبت و توسعه حوضه هاي آبريز سطحي و زيرزميني،

و نيز كنترل و جلوگيري از افزايش جمعيت و مهاجرت به شهرها با بالا بردن سطح آگاهيهاي زيست محيطي و ترغيب مشاركت و همكاريهاي عمومي در امور و مسائل آب در جامعه در دستور كار قرار گرفته و در حال اجرا مي باشند.

نيازي به تاكيد نيست كه ايران در شرايط طبيعت نيمه خشك، توزيع نامناسب زما ني و مكاني ريزشهاي جوي و پراكندگي و محدود بودن منابع طبيعي آب در جغرافياي گسترده ايران قرار دارد و بنابراين بطور عاجل تدوين و اجراي يك استراتژي (سياستگذاري و سرمايه گذاري) ملي براي حفاظت پايدار منابع آب در كشور بسيار ضروري واجتناب ناپذير مي نمايد.

 

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0