دانلود جزوه هورمون ها و تومورمارکرها

کتاب / جزوه

عنوان جزوه : هورمون ها و تومورمارکرها

تعداد صفحات : ۶۰

فرمت فایل : pdf

توضیحات جزوه :

دانلود جزوه هورمون ها و تومورمارکرها در ۶۰ صفحه با فرمت pdf با بهترین کیفیت و تصاویر واضح .

اهداف دوره:
از مخاطبان این دوره پس از پایان دوره انتظار میرود:
۱- آشنایی کلی با سیستم اندوکرین داشته باشند.
۲- انواع هورمونهاي کاربردي (بالینی) و دسته بندي آنها را بدانند.
۳- پاتوفیزیولوژي کلی غدد اندوکرین را بداند.
۴- روشهاي اندازه گیري هورمونها را بداند.
۵- کنترل کیفی و نمودارهاي مرتبط روشهاي سنجش هورمونی را بداند.
۶- آشنایی کلی با سرطان داشته باشد.
۷- آشنایی کلی با تومورمارکرها و طبقه بندي آنها داشته باشد.
۸- اهمیت تومورمارکرها و کاربرد آنها در تشخیص و پیگیري سرطانها را بداند.
۹- روشهاي اندازه گیري سنجش تومور مارکرها را بداند.

5/5 (1 Review)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

0