دانلود جزوه هورمون ها و تومورمارکرها

کتاب / جزوه

عنوان جزوه : هورمون ها و تومورمارکرها

تعداد صفحات : 60

فرمت فایل : pdf

توضیحات جزوه :

دانلود جزوه هورمون ها و تومورمارکرها در 60 صفحه با فرمت pdf با بهترین کیفیت و تصاویر واضح .

اهداف دوره:
از مخاطبان این دوره پس از پایان دوره انتظار میرود:
1- آشنایی کلی با سیستم اندوکرین داشته باشند.
2- انواع هورمونهاي کاربردي (بالینی) و دسته بندي آنها را بدانند.
3- پاتوفیزیولوژي کلی غدد اندوکرین را بداند.
4- روشهاي اندازه گیري هورمونها را بداند.
5- کنترل کیفی و نمودارهاي مرتبط روشهاي سنجش هورمونی را بداند.
6- آشنایی کلی با سرطان داشته باشد.
7- آشنایی کلی با تومورمارکرها و طبقه بندي آنها داشته باشد.
8- اهمیت تومورمارکرها و کاربرد آنها در تشخیص و پیگیري سرطانها را بداند.
9- روشهاي اندازه گیري سنجش تومور مارکرها را بداند.

5/5 (1 Review)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0