سیستم حسابداری مالی

عنوان تحقیق : سیستم حسابداری مالی

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

سیستم حسابداری مالی

هر گونه عمليات اجرائي در سازمانها و موسسات اقتصادي مي بايست جهت كنترل و صحت عملكرد به اطلاعات مالي طبقه بندي و تنظيم گردد. لذا ضرورت ارتباط منسجم بخش حسابداري با ساير واحدهاي سازماني ايجاب مي كند تا اين فرآيند ايجاد گردد.
نرم افزار حسابداري مالي درحقيقت به عنوان هسته مركزي وظيفه ارتباط با ساير سيستم ها را به عهده داشته و پس از انجام ريز فعاليت هاي هر بخش طبق تنظيم ضوابط با قابليت هر سازمان، اطلاعات پردازش شده را به فرمت اسناد حسابداري دريافت مي نمايد. به عبارتي با پياده سازي سيستم يكپارچه، ضمن كاهش زمان اجراء ،تغذيه دستي اسناد به حداقل ممكن خواهد رسيد.

 

جداول پايه

تنظيم كدينگ حسابها در سطوح گروه كل, معين, تفصيلي به همراه مراكز توجه در 3 لايه دلخواه ديگر.
تنظيم سريال اسناد براي هر شعب, سازمان, قسمت يا حوزه عملياتي جهت كنترل توزيع اسناد و ارتباط با سيستمهاي مكانيزه ديگر.
تنظيم تمامي جداول پايه و جلوگيري از عدم تكرار عملياتها به جهت يكپارچه بودن سيستمها و كنترل مضاعف براي ساير سيستمها.

عمليات جاري

ثبت و کنترل عمليات سالهای مالی فعال و سنواتی.
–    صدور اسناد در بهترين شرايط ممكن از لحاظ ثبت تمامي اطلاعات جانبي با سهولت كاربري.
–    صدور سند ارزي و ريالي همزمان با تنوع انواع ارز و نرخ متفاوت روزانه ارز.
–    دسترسي لحظه اي به گردش اطلاعات با شرايط دلخواه هنگام صدور اسناد جهت تصميم گيري به لحظه.
–    دسترسي به ضمائم اسناد مكانيزه جهت كنترل سند خلاصه ثبت شده با ريز مدارك و بدون نياز مراجعه به سيستم مرجع.
–   چاپ لحظه ای و گروهي اسناد در بهترين حالت فرمهاي سند طبق مشخصات هر سازمان.
–   بررسي و رسيدگي اسناد با طبقه بندي دلخواه اطلاعات و دسترسي آسان.
–   پيگيری گردش اسناد سال جاری از طريق طراحی گزارشات از سطح کلان تا دسترسی و اصلاح سند حسابداری.

امكانات و ارتباطات

–   مرتب سازي گروهي اسناد با امكان تعيين شرايط تاريخ و سريال اسناد و نگهداري سوابق شماره اسناد قبلي.
–   امكان ويرايش اسناد به صورت گروهي يا موردي بر اساس سرفصل يا گردش اسناد به همراه نمايش خطاهاي كاربران .
–   تنظيم گزارشات استاندارد براي كاربران مجاز با كنترلهاي لازم.
–   ثبت دائمي اسناد در زمانهاي متفاوت و تهيه سند خلاصه روزانه يا ماهانه.
–   شبيه سازي, ادغام و ايجاد سند معكوس از سالهاي متفاوت در سال جاري.
–   تهيه سند افتتاحيه و اختتاميه ساليانه با انعطاف پذيري زياد در سطوح اطلاعاتي دلخواه.
–   صدور سند تسعير ارز بصورت ماهانه و تعديل ريالی در پايان سال مالی.
–   تهيه ترازنامه و سودوزيان ماهانه و سالانه با امکان دسترسی و تنظيم فرمهای مربوطه.
–   تغيير مشخصات حساب تفصيلي در صورت وجود گردش با كنترل هاي لازم.
–   كنترل و بررسي تغييرات انجام شده در جداول و گردش اسناد به جزئيات هر موضوع در سطح كاربران فعال.
–   ارسال اسناد صورت وضعيت پيمانکاران جهت صدور مجوز پرداخت پس از تائيد وکنترلهای لازم.
–   دريافت اسناد مكانيزه از ساير سيستمها به نسبت هر دوره زماني.
–   ارسال و دريافت اسناد حسابداري به صورت غير متمركز با شرايط دلخواه جهت ارسال به بانك اطلاعاتي ديگر.
–   تعيين ضابطه جهت تهيه اسناد اختتاميه، بستن هزينه ها و اختتاميه به نسبت شرايط دلخواه همراه با كنترلهاي لازم.
–   بررسي مانده مطالبات روزانه و ميانگين بدهي اشخاص و مشتريان طبق روشهاي محاسباتي استاندارد.
–  طراحي و چاپ سند دفاتر قانوني قبل از آناليز و بررسي هاي لازم.
–   امكان تهيه و ساخت گزارشات متنوع به وسيله ابزار طراحي گزارشات (Report Beilder).

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0