ارزشیابی بهره وری پرستاری

عنوان تحقیق : ارزشیابی بهره وری پرستاری

تعداد صفحات : 46

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

سالانه ميلياردها دلار در آمريكا صرف مراقبتهاي بهداشتي مي شود در عوض آنها از مراقبان بهداشتي انتظار دارند تاغ بگويند كه چگونه اين پولها صرف شده و چه نتيجه اي حاصل مي شود .

از آنجائيكه نرخ قديم مراقبتهاي بهداشتي ، سرعتي بيش از همه نرخهاي تورم ، افزايش مي يابد ، مشتريان و سياستمداران متقاضي كاهش خريد مراقبتهاي بهداشتي ، اختصاص دقيقتر منابع محدود و شواهدي دال بر اينكه مراقبتهاي داده شده داراي كيفيت مناسبي هستند مي باشند .

بنابراين فشار مالي تحميل از خارج سازمان ، موسسات مراقبتهاي بهداشتي را مجبور
مي اسازد تا توجه بيشتري را به مقوله بهره وري در سالهاي اخير داشته باشند . پرستاري يكي از سرويسهاي مراقبتهاي بهداشتي است كه در معرض ارزشيابي بهره وري قرار دارد . نه تنها پرستاري مشتمل بر بزرگترين گروه از مراقبين بهداشتي است بلكه 50% يا حتي بيشتر از بودجه عملياتي موسساتي نظير بيمارستان ها و خانه هاي پرستاري ( بهداشت ) را به خود اختصاص مي دهد . لذا با توجه به اندازهخ و تعداد سرويسهاي پرستاري و احتمالاً به خاطر برداشت بودجه و تقسيم شدن آن ، بودجه كاهش يافت زيرا درصد كاهش بودجه در پرستاري مقايسه با كاهش در پارلمانهاي كوچك ديگر ناچيز به نظر مي رسد .

همچنين تعريف و اندازه گيري و بهره وري پرستاري بعنوان بالاترين اولويت براي بسياري شده است (8) .

تعريف بهره وری

الف- در اقتصاد و صنعت :

معمولاً بهره وري به صورت نستاده تقسيم برداده مشخص مي شود . (24)

بهره وري =

بهره وري به وسيله راههاي مختلفي اندازه گيري مي شود ، معمولترين شيوه آن اندازه گيري آمار بهره وري كار مي باشد .

بهره وري كار از طريق ارزش دلاري ستاده به ساعت صرف شده توسط فرد براي توليد يك ستاده مي باشد .

اما اين فاكتور ساده داده/ستاده براي بررسي دلايل ممكن براي افزايش يا كاهش كارايي نسبت به ارزش كار يا اينكه چقدر كاركنان به سختي كار مي كنند نارسا است لذا يك معيار بهره وري كامل مي تواند براي محاسبه توزيعداده ها نسبت به كار مورد استفاده قرار گيرد .

ب- تعريف بهره وری در مراقبت های بهداشتي و پرستاری

پيدا كردن تعريفي در بهره وري براي مراقبت بهداشتي پيچيده تر از تعيين كار يا تماتمي عوامل آشكاري است كه بايستي براي اندازه گيري داده ها1 به تنهايي مورد استفاده قرار بگيرند . بنابراين اين سوال باقي مي ماندكه چه عاملي بايستي به عنوان داده در نظر گرفته شود .

بعلاوه موضوع قابل بحث بعدي اين است كه چگونه ستاده2 را بايستي اندازه گيري كرد .

داده ها شامل كار،مواد و تجهيزاتي است كه در توليد سرويسها مورد استفاده قرار مي گيرند (8) در مورد واحد پرستاري،داده ها معمولاًشامل ساعات پرسنل،هزينه هاي صرف شده براي وسايل،هزينه هاي تعميرات وغيره مي باشد.

ما اندازه گيري اين داده ها به راحتي انچه به نظر مي رسند نمي باشند.پرسنل پرستاري به

عنوان مثال،گروه همساني نيستند و حتي سطح اموزش،تجربه و مهارتهاي انها با هم متفاوت است.(25)و(8).

از طرفي ساعات مراقبت بيمار مورد استفاده ترين شاخص بهره وري در سازمانهاي بيمارستاني است(26).

سا ليوان به نقل از فلد شتاين (1971)مي گويد:همانگونه كه تعيين داده نسبتاًمشكل است،تعيين ستاده در مراقبت بهداشتي حتي مشكلتر به نظر مي رسد. معمولاً ستاده بيمارستاني اغلب به صورت روزهاي بستري بيماري ، تعداد كل روزهاي بستري بيماران در يك زمان معين (8) همچنين در بياني ديگر ستاده در مراقبت از بيمار ، معمولاً به صورت ساعات يا روزهاي مراقبت اعمال شده برلاي بيمار بيان مي شود (25)

2-1-1-2- اندازه گيری بهره وری در پرستاری

كارترا به نقل از جينگير استاگرز مي گويد : مديران پرستاري اين نكته را درك كرده اند كه اگر نتوانند چيزي را اندازه گيري مي كنند ، نمي توانند آنرا اداره كنند(16) اخيراً از راههاي زيادي براي ارزشيبابي بهره روي سرويسهاي پرستاري استفاده مي شود . اگرچه برخي از اين روشها تعريف مشخصي از بهره وري را بعنوان نسبت ستاده به داده مشخص نمي كنند ، ولي اطلاعات مهمي را براي مدير پرستاري درباره كارايي ارائه مراقبتهاي پرستاري فراهم مي كنند . در ادامه شش فرمول اندازه گيري بهره وري ليست خواهند شد .

ساعات پرستاري بر روزهاي بستري بيمار به عنوان شاخص عمده بهره وري كار پرستاري است كه به راحتي و آساني قابل دستيابي است .

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0