بررسی تأثير آموزش بر روي آگاهی و نگرش بيماران هموفيل ۱۲ تا ۲۰ ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهی امام خمينی (ره) در رابطه با بيماری هموفيلی

عنوان تحقیق : بررسی تأثير آموزش بر روي آگاهی و نگرش بيماران هموفيلی ۱۲ تا ۲۰ ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهی امام خمينی (ره) در رابطه با بيماری هموفيلی

تعداد صفحات : ۳۱

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

فهرست

عنوان                                    صفحه

زمينه پژوهش……………………….. ۳-۱

مروري بر مطالعات…………………… ۴-۳

چارچوب پنداشتي…………………….. ۷-۴

اهداف پژوهش……………………….. ۷

فرضيه هاي پژوهش……………………. ۸-۷

تعريف واژه ها …………………….. ۹-۸

پيش فرضهاي پژوهش…………………… ۹

روش پژوهش ………………………… ۹

محيط پژوهش………………………… ۱۰

جامعه پژوهش……………………….. ۱۰

نمونة پژوهش……………………….. ۱۰

مشخصات واحدهاي مورد پژوهش…………… ۱۰

ابزارگردآوري داده ها ………………. ۱۰

اعتبار علمي ابزار………………….. ۱۰

اعتماد علمي ابزار………………….. ۱۱

تجزيه و تحليل داده ها ……………… ۱۱

محدوديتهاي پژوهش…………………… ۱۲-۱۱

اهميت پژوهش ………………………. ۱۲

ملاحظات اخلاقي………………………. ۱۳

منابع فارسي……………………….. ۱۵-۱۴

منابع خارجي……………………….. ۱۶

 

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

0