بررسی ميزان آگاهی،‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به سمينارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پيشگيری اضطراری از بارداری (EC)

عنوان تحقیق : بررسی ميزان آگاهی،‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومی مراجعه كننده به سمينارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پيشگيری اضطراری از بارداری (EC)

تعداد صفحات : 105

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اول: بيان مسئله و اهداف و سؤالات و فرضيات

بيان مسئله …………………………………….. 2

اهداف طرح ………………………………………. 5

هدف كلي ………………………………………… 5

هدف جزيي………………………………………… 5

سوالات……………………………………………. 6

فرضيات………………………………………….. 6

فصل دوم: بررسي متون………………………

لزوم آگاهي جامعه در مورد پيشگيري اضطراري از بارداري (EC) 8

تاريخچه روشهاي EC ……………………………. 9

روشهايي كه مي‌توان جهت EC به كار برد. …………. 10

مكانيسم اثر در روشهاي EC ………………………. 13

ميزان مجاز استفاده از روشهاي EC ………………. 14

عوارض استفاده از روشهاي EC ……………………. 14

موارد منع مصرف استفاده از روشهاي EC ………….. 15

مطالعات مشابه ……………………………………………………16

فصل سوم : روش بررسي ………………………

جدول فهرست و مشخصات متغيرهاي تحقيق ……………

نوع مطالعه …………………………………….. 23

جمعيت مورد مطالعه…………………………………… 23

الف) تعريف جامعه مورد مطالعه…………………… 23

ب) معيارهاي ورود و حذف از مطالعه………………. 23

ج) روش نمونه گيري ……………………………… 23

حجم نمونه و شيوة محاسبه آن…………………….. 23

مكان و زمان انجام مطالعه………………………. 24

روش جمع‌آوري داده‌ها و اجراي طرح………………… 24

روش تجزيه و تحليل داده‌ها………………………. 24

مشكلات و محدوديتها………………………………. 25

فصل چهارم: نتايج………………………..

نتايج…………………………………………………      27

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري…………………

بحث و نتيجه گيري……………………………….. 38

منابع ………………………………………….. 65

 

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0