بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقيح مصنوعی

عنوان تحقیق : بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقيح مصنوعی

تعداد صفحات : 81

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

«فهرست اجمالي مطالب»

مقدمه

فصل اول- تعاريف و كليات

فصل دوم-تاريخچه

فصل سوم- تلقيح مصنوعي

فصل چهارم- مادر جانشين

نتيجه گيري كلي

«فهرست تفصيلي مطالب»

مقدمه

فصل اول- تعاريف و كليات

تعريف مسأله و موضوع تحقيق

سئوالات اصلي تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

اهداف تحقيق

اهميت تحقيق

روش  تحقيق و شيوه گرد آوري مطالب

فصل دوم- تاريخچه تلقيح مصنوعي

فصل سوم- تلقيح مصنوعي

مبحث اول- تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر

گفتارنخست- جواز يا حرمت تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر

گفتار دوم- آثار مالي و غير مالي نسب ناشي از تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر

بند اول- آثار مالي

الف) توارث

ب) نفقه

ج) ساير آثارمالي

بند دوم- آثار غير مالي

الف)حرمت نكاح

ب) حضانت

ج) تربيت

د) ولايت

مبحث دوم- تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه

گفتار نخست- وضع حقوقي – فقهي ( جواز يا حرمت) تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه

گفتار دوم- دلايل مخالفان و موافقان اين روش

1- اطلاق و عموم پاره اي از آيات قرآن

2- اطلاق و عموم پاره اي از روايات

3- مقتضاي قاعده احتياط

گفتار سوم- نسب ناشي از لقاح مصنوعي با اسپرم بيگانه

بند اول- نسب ناشي از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبي

بند دوم- نسب طفل ناشي از لقاح عمدي با اسپرم غير شوهر(اجنبي)

1-قائلين به عدم ثبوت نسب

2- قائلين به ثبوت نسب

الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)

ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)

ج) رابطه طفل با صاحب آب

فصل چهارم- مادر جانشين

مبحث اول- قرارداد مادر جانشين

گفتار اول- تعريف قرارداد مادر جانشين

گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان

مبحث دوم- وضعيت فقهي حالت مادر جانشين

گفتار اول- لقاح داخل رحمي

بند اول- حالت جانشيني در بارداري

بند دوم- حالت جانشيني با باروري مصنوعي

گفتار دوم- لقاح خارجي رحمي

بند اول- فراهم كردن زمينه لقاح بين اسپرم و تخمك در آزمايشگاه

بند دوم- انتقال جنين تشكيل شده به رحم مادر جانشين

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشين

مبحث چهارم- مادر كيست؟

گفتار اول- حالت جانشيني در بارداري

گفتار دوم- حالت جانشيني با باروري مصنوعي

مبحث پنجم- آثار نسب

گفتار اول-حرمت نكاح

گفتار دوم-حضانت

گفتار سوم- ولايت قهري

گفتار چهارم- الزام به انفاق

بند اول- انفاق بين كودك و صاحب اسپرم

بند دوم- انفاق بين كودك و صاحب رحم اجاره اي

گفتار پنجم- توارث

بند اول- توارث بين صاحب اسپرم و كودك

بند دوم- توارث بين طفل و صاحب تخمك

بند سوم- توارث بين طفل و صاحب رحم اجاره اي

نتيجه گيري كلي

0/5 (0 Reviews)
مراحل خريد فايل دانلودي
اگر محصول را مي پسنديد لطفا آنرا به اشتراک بگذاريد.

دیدگاهی بنویسید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0