جوشکاری قوس الکتریکی

عنوان تحقیق : جوشکاری قوس الکتریکی

تعداد صفحات : 70

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن تحقیق :

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه3

1-تدارک برای جوشکاري7

آشنایی بافرآیند جوشکاری قوسی8

انتخاب دستگاه جوش 15

انتخاب ابزارهای مناسب 21

انتخاب الکترود 22

آشنایی با مقررات ایمنی 33

2-ایجاد قوس وخط جوش37

ایجاد قوس و برقرار نگه داشتن آن37

ایجاد خط جوش 44

3-جوشکاری 51

آشنایی با طراحی و کاربرد اتصالهای جوشی 51

اتصالهای جوشی 60

مقدمه:

جوشکاری متداولترین روش اتصال فلزات در صنایع امروزی است . در هنگام جوشکاری دو قطعه فلز همجنس ذوب می شوند و به هم می چسبند.

اگر جوشکاری به روش صحیح انجام شود استحکام اتصال جوشکاری با استحکام فلز اصلی برابر یا بیشتر از آن است . جوشکاران اولیه آهنگرانی بودند که قطعات آهنی را با هم گرم می کردن و با پتک زدن به هم متصل می کردند .

سابقه انواع حرفه های فلز کاری به قرن ها می رسد اما سابقه جوش کاری قوس الکتریکی از 100 سال کمتر است . جوشکاری قوسی ا بتدا در دوران جنگ جهانی اول پس از اختراع تجهیزات و فنون ومصالح جدید متداول شد . از آن زمان به بعد این فرایند وسایر فرایند ها ی جوشکاری در عملیات ساخت و تعمیر قطعات و وسایلی که فلز در آنها بکار رفته رایج شده است .

با بهبود روشهایطراحی و ساخت ابزار ها و تجهیزات جوشکاری، عده بیشتریبه فراگیری جوشکاریپرداختند . امروزهنرمندان آرشیتکت ها وطراحان با استفاده از فنون جوشکاری آثاری خلق می کنندکه به خاطر زیبایی و اصالتتحسین همگان را بر می انگیزند .

این روز ها جوش کاران به کار های هنری روی آورده اند وهنرمندان جوشکار شده اند .کاربرد جوشکاری در مجسمه سازیاحتمالانخستین کار برد فر آیند جدید ذوب فلز است کهپس از فن باستانی ریخته گریدر این شیوه هنری کار گرفته شده است .

مجسمه سازان جوشکاری را به سرعت فرا می گیرندو آن را با کار های هنری خود وفق می دهند . مجسمه سازان آموزش طراحی دیده اند وو در این کار تجربه کافی دارند . و همین در خلق مجسمه های جوشکاریشده مزیتی به شمار می رود .صنعت فلز کاری از حرفه های متنوعی تشکیل شده استکه در بیشتر آنها دانش جوشکاری ضروری است .

دانلود کنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

0